Novosti

Obrovačka škola promiče održivi razvoj

Riječ je o EVES-u, Ekološkom vikendu ekstremnih sportova, koji daje novi smjer obrazovanju i učenju za održivi razvoj, bavi se različitim prioritetima i pitanjima, počiva na vrijednostima pravde, pravednosti, tolerancije, dostatnosti i odgovornosti, rekao je Darko Tokić

 

Ravnatelj Srednje škole Obrovac Darko Tokić sudjelovao je u radu Regionalne konferencije o odgoju i obrazovanju za održivi razvoj održanoj u Zagrebu ovih dana, a u organizaciji KulturKontakta Austria, Agencije za odgoj i obrazovanje RH i Austrijskog ureda za prosvjetnu suradnju u RH.

U radu konferencije sudjelovali su predstavnici devet zemalja iz regije, predstavnici EU- a te predstavnici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH.

Tijekom konferencije razmijenjena su iskustva o novim modelima u odgoju za održivi razvoj na razini nacionalnih strategija zemalja sudionika, kao i međunarodnim implikacijama.

Mudrije i održivo gospodarstvo

O svjetskim iskustvima i provođenju UN-ova Desetljeća održivog razvoja u uvodnom dijelu konferencije govorio je dr. Helmuth Hartmeyer, član UNESCO-ova Povjerenstva.

Dr. Arne Baumann iz ETF-a, Europske zaklade za stručnu izobrazbu (European Training Fundation je agencija EU osnovana 1994. radi pomoći zemljama u okruženju u razvoju obrazovnih sustava i sustava obuke), napomenuo je da je Savjet ministara EU-a za obrazovanje posvetio izričitu pažnju obrazovanju za održivi razvoj te naglasio neophodnost obrazovanja nastavnika i predavača za održivi razvoj. Savjet je pozvao države članice da rade na postizanju Strategije 2020. čiji je cilj pretvoriti EU u zajednicu s mudrijim, inkluzivnim i održivim gospodarstvom.

U radnom dijelu konferencije sudionici su razmjenjivali ideje i primjere dobre prakse radi daljnjeg širenja postojeće suradničke mreže. Viša savjetnica za biologiju iz Agencije za odgoj i obrazovanje Diana Garašić predstavila je iskustva i aktivnosti obrazovnog sustava RH u obrazovanju za održivi razvoj. Istaknula je i primjere dobre prakse u školama – Eko škole.

GLOBE, SEMEP, Nacionalni program promicanja ljudskih prava, no te aktivnosti često ovise o entuzijazmu nastavnika, a provode se kroz neke od projekata.

Doprinos Srednje škole Obrovac

Važnost održivog razvoja u svojem je izlaganju istaknuo i  Darko Tokić, rekavši da je održivi razvoj danas postao jedan od prioriteta za osiguranje kvalitete života sadašnjih, ali i budućih generacija – i na globalnoj i na lokalnim razinama.

– Desetljeće obrazovanja za održivi razvoj UN-a ističe važnost obrazovanja i stručnog usavršavanja u promidžbi održivog razvoja. U tom smislu i naša škola dio je takve edukacijske politike mladih naraštaja već dugi niz godina kroz različite ekološke i građanske projekte – SEMEP-UNESCO, GLOBE, Clean up the Med, Eko-škola, Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, Project Citizen… Ovako širok aspekt aktivnosti omogućava interdisciplinarnost ekologije, jer predmet proučavanja ekologije jest odnos živih bića prema njihovoj sredini, njihov međusobni odnos u sredini i utjecaj sredine na njih, rekao je Tokić, naglasivši da je Srednja škola Obrovac otišla i korak dalje i osmislila vlastiti projekt kao doprinos UN-ovom Desetljeću održivog razvoja.

– Riječ je o EVES-u, Ekološkom vikendu ekstremnih sportova, koji daje novi smjer obrazovanju i učenju za održivi razvoj, bavi se različitim prioritetima i pitanjima, počiva na vrijednostima pravde, pravednosti, tolerancije, dostatnosti i odgovornosti i, naravno, stavlja naglasak na kreativnost i kritičke pristupe. Ovako osmišljen, omogućava da se svijest o potrebi promjene ponašanja po pitanju održivog razvoja promijeni u pozitivnom smislu, a to nam je, u krajnjoj liniji, i cilj, među ostalim je u svojem izlaganju rekao ravnatelj Srednje škole Obrovac.

DO PRAVEDNIJEG DRUŠTVA ZA SVE

 
Desetljeće obrazovanja za održivi razvoj UN-a (2005. – 2014.) proglašeno je na 57. sjednici Generalne skupštine UN-a održanoj u prosincu 2002. Cjelokupni cilj Desetljeća je uklopiti vrijednosti svojstvene za održivi razvoj u sve aspekte učenja kako bi se potaknule promjene u ponašanju koje će dovesti do održivijeg i pravednijeg društva za sve.

Vodećom agencijom za promicanje Desetljeća proglašen je UNESCO te je dobio zadatak izraditi Međunarodnu shemu provedbe. Ona postavlja široki okvir za provedbu za sve partnere koji pridonose Desetljeću te potiče na djelovanje na subnacionalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

 

Izvor: Zadarski list

Related posts

Međunarodni dan ljudskih prava

Jure Šoša

Liga kumpanija znanje robotike darovitih

Marta Bašić

2011-11-21 Posjet Interliberu školske godine 2011./2012.

Jure Šoša