Natječaj 2012-03-09

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08), Srednja škola Obrovac raspisuje natječaj za popunu sljedećih radnih mjesta:

 

 

 

 

1.     Nastavnik matematike – 4 nastavna  sata  tjedno, 1 izvršitelj na neodređeno.

 

Uz pisanu prijavu je potrebno dostaviti:

–    životopis

–         dokaz o stečenoj stručnoj spremi (original diplome ili ovjerenu presliku)

–         uvjerenje o nekažnjavanju (original)

–         domovnica

–         rodni list

 

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od 09.03.2012. godine na adresu:

Srednja škola Obrovac

Obala hrvatskog časnika S. Župana 17

23450 Obrovac s naznakom: „Za natječaj“.

 

Related posts

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

karnel.ivisic

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

karnel.ivisic

Odluka o raspisivanju natječaja – 08.02.2018.

Grga Brkić