Natječaj 06.02.2013. – 13.02.2013.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08), Srednja škola Obrovac raspisuje natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta:
– Nastavnik fizike
– Nastavnik hrvatskog jezika
– Nastavnik matematike

 

  1. Nastavnik fizike  –  za 6 sati u nastavi tjedno  -1 izvršitelj, na određeno vrijeme, do 31.08.2013.
  2. Nastavnik hrvatskog jezika – za 3 sata u nastavi tjedno – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
  3. Nastavnik matematike – puno radno vrijeme – 1 izvršitelj na određeno vrijeme,  do povratka djelatnice s porodnog dopusta.
Uz pisanu prijavu je potrebno dostaviti:
– životopis
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
– uvjerenje o nekažnjavanju (original)
– domovnica (preslika)
– rodni list (preslika).
Rok za podnošenje prijava je od 06.02.2013. – 13.02.2013.  godine na adresu:
Srednja škola Obrovac
Obala hrvatskog časnika S. Župana 17
23450 Obrovac sa naznakom “ZA NATJEČAJ” s naznakom radnog mjesta.

 

Related posts

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto – Domar – ložač

karnel.ivisic

Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

Iva Nekić

Natječaj – 20.06.2013. – 27.06.2013.

Marina Župan