Natječaj 16.08.2012.- 23.08.2012.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08),Školski odbor Srednje škole Obrovac raspisuje natječaj za popunu
sljedećih radnih mjesta:

 

1. Nastavnik matematike – 10 nastavnih sati tjedno, 1 izvršitelj na neodređeno

 

2. Nastavnik fizike – 6 nastavnih sati tjedno, 1 izvršitelj na neodređeno
3. Nastavnik informatike – 12 nastavnih sati tjedno, 1 izvršitelj na neodređeno.
Uz pisanu prijavu je potrebno dostaviti:
– životopis
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (original diplome ili ovjerenu presliku)
– uvjerenje o nekažnjavanju (original)
– domovnica
– rodni list
Rok za podnošenje prijava: od 16.08.2012.- 23.08.2012. godine na adresu:
Srednja škola Obrovac
Obala hrvatskog časnika S. Župana 17
23450 Obrovac s naznakom: „Za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se
natječe“.

 

Priloženi dokumenti:
 HZZ_-_PR.2012_MATEMATIKA.docx (31.43 KB)
 HZZ_-_PR.2012_FIZIKA.docx (31.38 KB)
 HZZ_-_PR.2012_INFORMATIKA.docx (31.35 KB)

Related posts

Natječaj za nastavnika fizike – 29.06.2015.

Matej Kolesarić

Odluka o raspisivanju natječaja

Matej Kolesarić

Odluka o raspisivanju natječaja – 4.3.2019.

Marta Bašić