Natječaj 17. 01. 2013. – 24. 01. 2013.

1. Nastavnik fizike  –  za 6 sati  tjedno  -1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme.
Uz pisanu prijavu je potrebno dostaviti:
– životopis
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
– uvjerenje o nekažnjavanju (original)
– domovnica (preslika)
– rodni list (preslika).
Rok za podnošenje prijava je od 17. 01. 2013.  – 24. 01. 2013.  godine na adresu:
Srednja škola Obrovac
Obala hrvatskog časnika S. Župana 17
23450 Obrovac sa naznakom “ZA NATJEČAJ – NASTAVNIK FIZI

Related posts

Natječaj 2012-03-09

Jure Šoša

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto – Domar – ložač

karnel.ivisic

Odluka o raspisivanju natječaja – 4.3.2019.

Marta Bašić