Natječaj – 16.02.2013. – 22.02.2013.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08), Srednja škola Obrovac raspisuje natječaj za popunu slijedećeg radnog mjesta:
– Nastavnik matematike

 

  1. Nastavnik matematike – puno radno vrijeme – 1 izvršitelj na određeno vrijeme,  do povratka djelatnice s porodnog dopusta.
Uz pisanu prijavu je potrebno dostaviti:
– životopis
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
– uvjerenje o nekažnjavanju (original)
– domovnica (preslika)
– rodni list (preslika).
Rok za podnošenje prijava je od 16.02.2013. – 22.02.2013.  godine na adresu:
Srednja škola Obrovac
Obala hrvatskog časnika S. Župana 17
23450 Obrovac sa naznakom “ZA NATJEČAJ” s naznakom radnog mjesta.

Related posts

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Srednje škole Obrovac

karnel.ivisic

Natječaj 06.02.2013. – 13.02.2013.

Toni Knežević

Natjecaj za radno mjesto: nastavnik TZK – 03.12.2013. – 10.12.2013.

Matej Kolesarić