Natječaj za nastavnika fizike

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prema (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14)
Srednja škola Obrovac, zastupana po ravnatelju Darku Tokiću,  prof. dana 29.06.2015. raspisuje natječaj za popunu sljedećeg radnog mjesta:

Nastavnik fizike, 8 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

 

Uvjeti za radno mjesto su:

 

 1. VSS odgovarajućeg smjera prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13 i  152/14).
 2. Prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 01/96 i 80/99).
 3. Prema Zakonu o radu NN 93/14 na snazi od 07.08.2014.
 4. Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 174/04, 92/05,  02/07,, 107/07,65/09,137/09,146/10,,55/11,140/12,19/13,33/13, 148/13)
 5. Prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih žrtava domovinskog rata (NN 93/92, 57/92, 77/92, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 82/01,103/03 i 148/13)
 6. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba

s invaliditetom (NN157/13).

 

Uz pisanu prijavu je potrebno dostaviti:

–    životopis

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (original) ne starije od 6 mjeseci
 • domovnica (preslika)
 • rodni list (preslika)
 • dokaz o ostvarivanju prava prednosti prema posebnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je od 29.06.2015. – 06.07.2015. godine na adresu:

Srednja škola Obrovac

Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17

23450 Obrovac „ Za natječaj – nastavnik fizike“.

 

RAVNATELJ: Darko Tokić,prof.

Related posts

Natječaj 2012-03-09

Jure Šoša

Natječaj 09. 03. 2017.

Marina Župan

Natječaj – 20.06.2013. – 27.06.2013.

Marina Župan