Natjecaj za radno mjesto: nastavnik TZK – 03.12.2013. – 10.12.2013.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13) Srednja škola Obrovac raspisuje natječaj za popunu sljedećeg radnog mjesta: Nastavnik TZK

 

1. Nastavnik TZK – 20  sati tjedno ( 11 nastavnih sati) – 1 izvršitelj na određeno.
2. Posebni uvjeti: Usmjerenje – nogomet.
Uz pisanu prijavu je potrebno dostaviti:
–    životopis
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
– uvjerenje o nekažnjavanju (original)
– domovnica (preslika)
– rodni list (preslika)
Rok za podnošenje prijava je od 03.12.2013. – 10.12.2013. godine na adresu:
Srednja škola Obrovac
Obala hrvatskog časnika S. Župana 17
23450 Obrovac

Related posts

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

karnel.ivisic

Natječaj – 16.02.2013. – 22.02.2013.

Marina Župan

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja objavljenog dana 11.09.2017.godine

Grga Brkić