Natječaj – 20.06.2013. – 27.06.2013.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08), Srednja škola Obrovac raspisuje natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta:
– Nastavnik fizike

 

1.    Nastavnik fizike  –   6 sati u nastavi tjedno  – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme.

Uz pisanu prijavu je potrebno dostaviti:

–    životopis
–    dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
–    uvjerenje o nekažnjavanju (preslika), ne starije od 6 mj.
–    domovnica (preslika)
–    rodni list (preslika).

Rok za podnošenje prijava je od 20.06.2013. – 27.06.2013. godine na adresu:
Srednja škola Obrovac
Obala hrvatskog časnika S. Župana 17
23450 Obrovac sa naznakom “ZA NATJEČAJ – NASTAVNIK FIZIKE“

Related posts

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

karnel.ivisic

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

karnel.ivisic

Natječaj 17. 01. 2013. – 24. 01. 2013.

Toni Knežević