Odluka o poništenju natječaja – 23.3.2020.

Na temelju obavijesti MZO-a od 20. ožujka 2020. godine, ravnatelj Srednje škole Obrovac, Jurica Ćurko, dana 23.3.2020. godine objavljuje

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

objavljenog 05.3.2020. godine (KLASA:112-01/20-01/02, URBROJ:2198-1-72-01-20-03)  na web stranici i oglasnoj ploči Srednja škola Obrovac i na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod točkom:

  1. NASTAVNIK/CA MATEMATIKE – na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom, 1 izvršitelj/ica
     
  2. NASTAVNIK/CA FIZIKE – na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom, 1 izvršitelj/ica
     
  3. NASTAVNIK/CA OSNOVA ELEKTROTEHNIKE – na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom, 1 izvršitelj/ica

 

Obrazloženje:
Natječaj se poništava sukladno obavijesti Ministarstva znanosti i obrazovanja da se za vrijeme obustave izvođenja nastave ne raspisuju natječaji za zapošljavanje novih radnika, te da se ponište svi natječaji koji su u tijeku.

 

KLASA: 112-01/20-01/02
URBROJ: 2198-1-72-01-02-08
Obrovac, 23. ožujka 2020.

 

                                                                                                                     Ravnatelj
Jurica Ćurko, prof.

Related posts

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

karnel.ivisic

Odluka o raspisivanju natječaja – 4.3.2019.

Marta Bašić

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na  radno mjesto

Iva Nekić