Odluka o raspisivanju natječaja – 27.04.2016.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prema (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14)
Ravnatelj Srednje škole Obrovac Darko Tokić,  prof. dana 27.04.2016. raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

 1. Nastavnik biologije, 2 sata nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena što sveukupno čini 4 sata tjedno – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

 

Uvjeti za radno mjesto su:

 1. VSS odgovarajućeg smjera prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13 i  152/14).
 2. Prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 01/96 i 80/99).
 3. Prema Zakonu o radu NN 93/14 na snazi od 07.08.2014.
 4. Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 174/04, 92/05,  02/07,, 107/07,65/09,137/09,146/10,,55/11,140/12,19/13,33/13, 148/13)
 5. Prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih žrtava domovinskog rata (NN 93/92, 57/92, 77/92, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 82/01,103/03 i 148/13)
 6. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN157/13).

 

Uz pisanu prijavu je potrebno dostaviti:

–    životopis

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik) –  ne starije od 6 mjeseci
 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o ostvarivanju prava prednosti prema posebnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je od 27.04.2016. – 04.05.2016. godine na adresu:

Srednja škola Obrovac
Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17
23450 Obrovac „ Za natječaj – nastavnik biologije “

 

KLASA: 602-03/16-33/03
URBROJ: 2198-1-72-01-16-01

Obrovac, 27.04.2016.

RAVNATELJ:
Darko Tokić,prof.

Related posts

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

karnel.ivisic

Odluka o raspisivanju natječaja – 10.11.2017.

Grga Brkić

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Grga Brkić