Novosti

Epidemiološke mjere za djelatnike tijekom nastavne godine 2020./20201.

PRIJE DOLASKA NA POSAO U ŠKOLU

1. Svi djelatnici obavezni su mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao te u slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao, već sejavljaju telefonom ravnatelju i izabranom liječniku obiteljske medicine.

2. S povišenom tjelesnom temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zaraznebolesti nije dozvoljeno raditi, brinuti se o djeci, niti dolaziti u prostor poslodavca, odnosno škole.

3. Ponijeti maske za lice – ako su perive maske djelatnik treba brinuti da budu oprane i spremne za korištenje za naredni radni dan.

4. Pridržavati se kod dolaska na posao svih propisanih epidemioloških mjera kod korištenja javnog prijevoza, te koristiti maske u slučaju prijevoza osobnim automobilom s više djelatnika u autu i izbjegavati bilo kakav fizički kontakt kod putovanja u/iz škole.

 

POSTUPAK KOD ULASKA/IZLASKADJALETNIKA U ŠKOLU

  1. Stavljanje maske na lice prije ulaska u školu. Maske za lice potrebno je nositi pravilno i to tako da cijelo vrijeme prekrivaju usta i nos.
  2. Dezinfekcijaruku
  3. Mjerenje temperature beskontaktnim toplomjerom i unošenje podataka u evidenciju na ulazu u školu. U evidenciju se također upisuje ukoliko netko ima respiratorne probleme.
  4. Izbjegavanje zadržavanja i grupiranja na ulazu u školu.
  5. Djelatnik koji je završio s nastavom treba u što je moguće kraćem roku, bez bespotrebnog zadržavanja i komunikacije s drugim djelatnicima napustiti školu, osim u slučaju čekanja javnog prijevoza ili drugog djelatnika s kojim zajedno putuje.

 

ZA VRIJEME BORAVKA DJELATNIKA U ŠKOLI IZVAN UČIONICE

1. Obvezno je nošenje maske prilikom prolaska hodnikom, drugim zajedničkim prostorijama, kod boravka u zbornici kada je u njoj prisutno više djelatnika, kod međusobne komunikacije djelatnika i komunikacije djelatnika s drugim odraslim osobama.

2. Održavanje socijalne distance od 2m prema svim djelatnicima, učenicima i drugim osobama koje dolaze u školu.

3. Izbjegavati bilo kakav fizički kontakt s drugim djelatnicima, učenicima i drugim osobama koje dolaze u školu.

4. Izbjegavati bilo kakvo grupiranje – boravak u istoj prostoriji s drugim osobama (zbornica) i u slučaju potrebe koristiti ostale slobodne prostore škole u vrijeme kad učitelj nema nastavu.

5. Dobro i redovito provjetravati prostorije u kojima boravimo ili se nalazi veći broj djelatnika u isto vrijeme.

6. Voditi brigu (spremači, dežurni nastavnici, nastavnici koji nemaju nastavu, svi ostali djelatnici) da u školu ne smiju ulaziti neovlaštene osobe, što podrazumijeva sve druge osobe osim djelatnika škole i učenika/nastavnika. U školu iznimno može ući roditelj ili druga osoba koja ima nužan i neodgodiv razlog, o čemu odlučuje ravnatelj ili dežurni nastavnik ili osoba koju za to ovlasti ravnatelj. Jedan roditelj koji je u pratnji učenika s teškoćama u razvoju smije ući u školu sukladno mjerama koje su propisane za učenike i roditelje.

7. Svim djelatnicima, odnosno nastavnicima koji ne predaju u nekom razrednom odjeljenju, zabranjen je ulazak u prostor učionice gdje se odvija nastava.

8. U slučaju prolaska učenika nekog razrednog odjeljenja na nastavu u školsko dvorište ili u sportsku dvoranu ili odlaska učenika na toalet hodnikom ili kod ulaska/izlaska učenika iz škole, djelatnici škole, odnosno nastavnici koji ne predaju tom razrednom odjeljenju udaljavaju se što je više moguće od učenika.

9. Kod korištenja zajedničke opreme u prostorima zbornice ili drugim zajedničkim prostorima ili u učionicama kad u nju ulazi više učitelja, učitelj bi trebao maramicom za dezinficiranje/sredstvom za dezinfekciju i jednokratnim papirnatim ubrusom prebrisati radnu površinu stola i tipkovnicu.

10. U zajedničkim prostorijama (zbornica, hodnik) izbjegavati korištenje uređaja (aparata za kavu i sl.) koji dodiruje veliki broj osoba tijekom korištenja ili prije dezinficirati ručke, odnosno mjesta gdje se uređaj dodiruje.

11. Oprati ruke sapunom i tekućom vodom/očistiti sredstvom za dezinfekciju nakon nastave s jednom razrednom skupinom, odnosno prije ulaska u drugu razrednu skupine i u svim drugim slučajevima kada je to potrebno radi održavanja higijene ruku.

12. Pridržavati se uputa o organizaciji nastave i izbjegavati sve aktivnosti izvan razreda koje bi narušile održavanje epidemioloških mjera.

 

ZA VRIJEME BORAVKA UČITELJA U UČIONICI

1. Maske za lice su obvezne u slučaju kada se u razredu izvode aktivnosti ili je situacija takva da nije moguće održavati razmak od minimalno 2 metra. Maske za lice i vizire u učionici mogu nositi i svi ostali učitelji koji to žele i smatraju potrebnim.

2. Djecu/učenike tijekom nastavnog procesa upozoravati i ukazivati na potrebu pridržavanja epidemioloških mjera koje su za njih propisane.

3. Voditi računa o redovitom provjetravanju prostorija tijekom nastave, a kada je to moguće ostaviti otvorene prozore tijekom nastave.

4. Održavati fizičku distancu prema učenicima tijekom nastave od najmanje 2 metra. Izbjegavati svaki fizički kontakt s učenicima.

5. Pridržavati se uputa o organizaciji nastave i izbjegavati svaki način rada u razredu koji bi narušio održavanje epidemioloških mjera.

 

POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE U ZARAZU

1. Postupanje u slučaju sumnje u zarazu kod djeteta propisano je u epidemiološkim mjerama za učenike i roditelje. U slučaju sumnje da učenik ima simptome Covid-19 zaraze i kojeg treba izolirati u posebnoj prostoriji za izolaciju, nastavnik koji je to primijetio/utvrdio o tome obavještava o tome ravnatelja ili stručnog suradnika ili dežurnog nastavnika koji određuju osobu (odgojno-obrazovnog radnika koji je u tom trenutku slobodan i dostupan) koja će na propisani način odvesti učenika u prostoriju za izolaciju i boraviti s njime do dolaska roditelja u školu.

2. Prostorija za izolaciju – prostorija za roditelje ( 4 ).

3. Kod pojave znakova bolesti koji upućuju na moguću zarazu COVID-19 (povišena tjelesna temperatura – pod pazuhom >37,2, simptomi respiratornih bolesti – kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa i gastrointestinalne smetnje – proljev, povraćanje i bol u trbuhu) kod djelatnika, on je odmah i neodgodivo dužan napustiti ustanovu ukoliko se nalazi u školi na radnom mjestu i to na način da odmah telefonski ili na drugi najprimjereniji način o tome obavijesti ravnatelja ili glavnog dežurnog učitelja, stavi masku, ne dodiruje nikakve površine u školi i najkraćom mogućom rutom bez zadržavanja i razgovora s bilo kime napušta školu. Djelatnik je odmah po napuštanju škole dužan telefonom se javiti izabranom liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o testiranju.

4. Ukoliko djelatnik utvrdi mogućnost zaraze kod kuće, ostaje kod kuće i javlja se telefonom najprije izabranom liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o testiranju.

5. Kad se kod djelatnika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa. Za sve osobe kod koji se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kad je osoba mogla biti zarazna izriče se mjera samoizolacije po odluci nadležnog epidemiologa.

6. Djelatnik kojeg odredi ravnatelj da privremeno nastavi rad u razredu kod djelatnika koji je napustio školu zbog sumnje u zarazu dužan je kod ulaska u učionicu u kojoj je zaraženi djelatnik boravio staviti masku, odmah otvoriti sve prozore, dezinficirati sve dodirne radne površine i nastaviti rad s učenicima u učionici.

7. O daljnjem postupanju kada se kod djelatnika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa u svezi određivanja samoizolacije za osobe koje su bile u bliskom kontaktu sa zaraženim djelatnikom.

 

Ovaj dokument sadrži epidemiološke mjere za djelatnike, dok se sve druge upute o početku nastave, organizaciji ulaska i izlaska učenika, trajanju sati, odmora i smjena, dolasku i odlasku učenika i djelatnika iz škole, korištenju i rasporedu korištenja učionica, rasporedu čišćenja i dezinfekcije učionica i dvorane, načinu odvijanja prehrane, odlaska na toalet i odmore učenika nalaze u posebnom dokumentu Organizacija rada škole u šk. god. 2020./2021. u vrijeme proglašenja pandemije Covid-19 virusa.

Svi učitelji dužni su se upoznati i pridržavati ovih mjera, kao i mjera propisanih u dokumentu za učenike i roditelje te uputa o organizaciji rada škole.

Related posts

Međužupanijsko natjecanje prodavača

Iva Nekić

Kometi – jučer, danas… večeras!

Toni Knežević

Obrovčani ukupno treći

Marina Župan