Novosti

Naše učenice na seminaru u Kninu

U suradnji s Crvenim križem Grada Obrovca na dvodnevnom treningu u okviru IPA  programa “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracija manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi” koji provodi Europska unija sudjelovale  su Iva, Lucija i Martina, učenice drugog razreda Opće gimnazije obrovačke srednje škole zajedno sa svojim voditeljima Ivanom Šegarić, prof. i ravnateljem škole Darkom Tokićem, prof.

 

„Osim što je bio usmjeren na razvijanje međuetničkog povjerenja i suradnje seminar je ponudio i interaktivne radionice na temu predrasuda, komunikacije te zaštite ljudskih prava. Time se želi mlade ljude potaknuti na aktivizam, toleranciju te međusobno razumijevanje i suradnju“, rekla je Ivana Šegarić.

Related posts

NA FILOZOSKOM CAFEU U OSIJEKU RASPRAVLJALO SE O TEMI KOJU SU PREDLOŽILE UČENICE SŠ OBROVAC

Toni Knežević

“Liga kumpanija” u Srednjoj školi Obrovac

Jure Šoša

EVES 2013 po četvrti put u Srednjoj školi Obrovac

Matej Kolesarić