Novosti

Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu naučničkih ispita u školskoj godini 2023./2024.

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA OBROVAC

Petra Zoranića 10
23450 Obrovac
KLASA:       602-02/24-09/19
URBROJ:     2198-1-72-24-1
Obrovac, 19. lipnja 2024.                                          

                                                                                                    

Na temelju članka 3. Pravilnika o postupku i načinu polaganja naučničkog ispita ravnatelj Srednje škole Obrovac donosi

ODLUKU o imenovanju povjerenstva za provedbu naučničkih ispita u školskoj godini 2023./2024.

 I.

U povjerenstvo za provedbu naučničkih ispita koji će se održati 24. i 25. lipnja 2024. godine imenuju se:

  1. Ivan Đurić, prof., predsjednik
  2. Neven Modrić, obrtnik – član

Zamjenici:

  1. Renato Rupić, prof. – zamjenik predsjednika
  2. Damir Kunštek, obrtnik – zamjenik člana.

II.

Zadaća svakog povjerenstva, pojedinog člana ili zamjenika člana je obaviti poslove u skladu s Pravilnikom o postupku i načinu polaganja naučničkog ispita.

III.

Članovi Povjerenstva iz reda obrtnika te njihovi zamjenici imenuju se na temelju prijedloga Obrtničke komore Zadarske županije na rok od 4 godine.

IV.

Članovi Povjerenstva iz reda nastavnika strukovnog predmeta imenuju se na rok od jedne godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                        Ravnatelj
Jurica Ćurko, dipl. oec.

Related posts

2012-02-08 Bura

Jure Šoša

Liga kumpanija znanje robotike darovitih

Marta Bašić

Na današnji dan

Grga Brkić