Novosti

Odluka o nastavi prema modelu C

Na temelju točke 3. Odluke o načinu i izvođenju nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima o obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije COVID-19 (N.N broj 99/20), a sukladno dokumentu Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021., od 03. rujna 2020., te prema preporuci Stožera civilne zaštite Zadarske županije od 08. prosinca 2020. godine, ravnatelj školske ustanove donosi

O D L U K U

I.

U Srednjoj školi Obrovac od dana 14. prosinca do 23. prosinca 2020. godine nastava će se održavati prema modelu C, a sve u skladu s dokumentom „Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021.“ objavljen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 03. rujna 2020. godine.

 

II.

Nastava će se održavati prema modelu C, a sve u svrhu zaštite i smanjenja rizika unošenja i širenja bolesti među učenicima.

III.

Škola će osigurati tablete odnosno računala svim učenicima koji nemaju tehnička sredstva za praćenje online nastave.

IV.

Istekom zimskih školskih praznika donijet će se nova odluka o održavanju nastave, a ovisno o razvoju epidemiološke situacije.

 

KLASA:602-03/20-01/236
URBROJ: 2198-1-72-01-20-03
OBROVAC, 10. prosinca 2020. godine

Ravnatelj:
Jurica Ćurko, dipl. oec.

Related posts

U obrovačkoj školi otvoren Centar za potrebite

Iva Nekić

Na današnji dan – 28. 5. 2014.

Matej Kolesarić

Obavijest o održavanju nastave prema modelu C (12.4. – 25.4.2021.)

karnel.ivisic