Novosti

Organizacije višednevne izvanučioničke nastave u Makedoniji 15.2.2018.-18.2.2018.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE – USLUGA PRIJEVOZA

Broj ponude

1. Podaci o školi:                          Upisati tražene podatke
Ime škole:                                     Srednja škola Obrovac
Adresa:                                         Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17
Mjesto:                                          Obrovac
Poštanski broj:                              23450

 

2. Korisnici usluge su učenici  1.b, 2.b,2.d, 3.b, 3.d, 4.b i 4.d razreda

 

3. Tip putovanja: Uz planirano upisati broj dana i noćenja

a) Škola u prirodi dana noćenja

b) Višednevna terenska nastava dana   noćenja

c) Školska ekskurzija –  dana   noćenja:

d) Posjet  SŠ Jane Sandanski u Makedoniji, dana noćenja: 3 dana 2 noćenja

 

4. Odredište Označiti s X ili upisati ime države

a) u Republici Hrvatskoj

b) u inozemstvu X, Makedonija

 

5. Planirano vrijeme realizacije

od 15.02.2018.-18.02.2018.

6. Broj sudionika Upisati broj

a) Predviđeni broj učenika s mogućnošću odstupanja za tri učenika   25 učenika

b) Predviđeni broj nastavnika:   8 nastavnika

c) Očekivani broj gratis ponuda  0

 

7. Plan puta Upisati traženo

Mjesto polaska: Obrovac

Usputna odredišta:  Beograd, Skopje

Krajnji cilj putovanja: Strumica

 

8. Vrsta prijevoza Traženo označiti ili dopisati kombinacije s relacijama

a) Autobus (35 mjesta + 2)

b) Vlak

c) Brod

d) Zrakoplov

e) Kombinirani prijevoz

 

9. Smještaj Označiti s X/upisati broj zvjezdica/dopisati (moguće označiti više

smještajnih kapaciteta)

a) Hostel

b) Hotel s (upisati broj*)

c) Pansion

d) Drugo: Smještaj je u organizaciji škole domaćina

 

10. U cijenu ponude uračunati Upisati traženo ili označiti s X

a) Ulaznice za:

b) Vodiča za razgled grada

c) Sudjelovanje u radionicama

d) Prehrana na bazi polupansiona

e) Prehrana na bazi punoga pansiona

f) Ostalo X traži se  samo usluga prijevoza

g) Drugi zahtjevi

 

11. U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od: Traženo označiti s X ili dopisati

a) Posljedica nesretnoga slučaja/nezgode za vrijeme trajanja vožnje

b) Zdravstveno osiguranje za inozemna putovanja

c) Otkaza putovanja

d) Osiguranje prtljage

 

Rok dostave ponuda je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  Srednje škole Obrovac.

 Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi  08.02.2018.   u    10.40  sati.

Napomena:

– Pristigle ponude trebaju biti u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost

– U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu do navedenoga roka i  koje udovoljavaju uvjetima iz Poziva.

Related posts

Kada poplavi Zrmanja: ispred Srednje škole Obrovac.

Jure Šoša

Organizacija rada škole u školskoj godini 2020./2021.

karnel.ivisic

Upoznavanje mladih s mogućnostima uključivanja u aktivan građanski život

Iva Nekić