Novosti

Produžna nastava & razredni ispit – 17. 6. 2016

Raspored produžne nastave i razrednog ispita možete pronaći u nastavku.

 

PRODUŽNA NASTAVA

20.6.

2a matematika 9:00 – 10:35

2a hrvatski 10:50 – 12:25

1b matematika 9:00 – 10:35

2b engleski  9:00 – 10:35

2b matematika 10:50 – 12:25

3b hrvatski 9:00 – 10:35

3b matematika 10:50 – 12:25

 

21.6.

1b matematika 9:00 – 10:35

2b engleski  9:00 – 10:35

2b matematika 10:50 – 12:25

3b hrvatski 9:00 – 10:35

2a hrvatski 9:00 – 10:35

 

23.6.

1b matematika 9:00 – 10:35

2b engleski  9:00 – 10:35

2b matematika 10:50 – 12:25

2a matematika 9:00 – 10:35

2a hrvatski 10:50 – 12:25

3b matematika 10:50 – 12:25

 

24.6.

1b matematika 9:00 – 10:35

2b engleski  9:00 – 10:35

2b matematika 10:50 – 12:25

3b hrvatski 9:00 – 10:35

2a matematika 9:00 – 10:35

2a hrvatski 10:50 – 12:25

3b matematika 10:50 – 12:25

 

27.6.

1b matematika 9:00 – 10:35

2b engleski  9:00 – 10:35

2b matematika 10:50 – 12:25

3b hrvatski 9:00 – 10:35

2a matematika 9:00 – 10:35

2a hrvatski 10:50 – 12:25

3b matematika 10:50 – 12:25

 

28.6.

3b hrvatski 9:00 – 10:35

3b matematika 10:50 – 12:25

 

29.6.

3b hrvatski 9:00 – 10:35

 

 

RAZREDNI ISPIT

20.6.

Vjeronauk u 9:00

Engleski j. u 9:30 (pismeni)

 

21.6.

Teh. obrade i spajanja  u 9:00

Teh. Crtanje u 9:30

Teh.obrade i montaže 10:00

 

23.6

Hrvatski j. u 9:00 (pismeni)

Povijest u 10:00

24.6.

Hrvatski j. u 9:00 (usmeni)

Engleski j. u 10.00 (usmeni)

TZK u 11:00

 

27.6

Računarstvo u 9:00

Osn.elektrotehnike 9:30

Osn.teh.materijala u 10:00

 

28.6.

Matematika u 9:00 (pismeni)

 

29.6.

Matematika u 9:00 (usmeni)

Related posts

Europski tjedan u Brodsko posavskoj županiji

Marta Bašić

Samotestiranje na koronavirus

karnel.ivisic

Naše učenice na seminaru u Kninu

Matej Kolesarić