U Tajništvu škole podnosi se pisani zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbe. Obrazac se može preuzeti i ispuniti u Tajništvu. Ujedno je omogućeno  preuzimanje obrasca izravnim putem sa web stranice Škole.

Podnositelj zahtjeva dužan je platiti upravnu pristojbu u iznosu od 70,00 sukladno Tar. Br. 52. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ( „Narodne novine“, br. 8/17, 37/17, 129/17, i 18/19) sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ 115/16). (na način da državni biljeg nalijepi na ispunjen zahtjev)

Za dodatne informacije možete se obratiti tajnici na sljedeću e-mail adresu: ured@ss-obrovac.skole.hr ili tajnik.ss.obrovac@gmail.com odnosno na tel. 023/689-058