Novosti

2012-01-19 Foto natjecaj….”Lica raznolikosti”

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država poziva učenike i studente da se prijave na izložbu pod nazivom “Lica raznolikosti“ organiziranu u suradnji s Fotoklubom Zagreb. Cilj je izložbe povećati svijest o ljudskim pravima, problemima manjina, različitim tipovima raznolikosti – spolne, vjerske, LGBT, etničke, jezične, dobne itd. koje postoje u hrvatskom društvu. Kroz izložbu, Veleposlanstvo poziva hrvatske učenike i studente da pokažu svoju priču o raznolikosti, jednakosti i pluralizmu.
Osnovne upute:

 

 

U.S. Embassy Zagreb and Fotoklub Zagreb

 Faces of Diversity

Digital Photo Exhibit 
January 4 – February 2, 2012
The US Embassy to Croatia is seeking entries from students for the Faces of Diversity photo exhibit in collaboration with NGO partner Fotoklub Zagreb. The exhibit aims to raise awareness of human rights, minority issues, and different forms of diversity – gender, religion, LGBT, ethnicity, language, age, etc. in Croatia.  Through the exhibit, the Embassy invites Croatian students to tell their story of diversity, equality, and pluralism. 
Basic Guidelines
Croatian students: (1) age group 14 – 18, and (2) age group 19- 23 years old;
Photos must be sent to the U.S. Embassy at  irczagreb@state.gov  with “Faces of Diversity Photo Exhibit” in the Subject field of the e-mail. Must be in .jpg or .jpeg format. Up to three submissions per participant will be allowed. Each participant must also submit basic info – name, age, school/university, email, phone information. Deadline for submissions is February 2, 2011.
Photo submissions that do not comply with the U.S. Embassy guidelines or contain prohibited, inappropriate, irrelevant, or copied content will be disqualified, removed from the selection, and not considered for a prize.
Entries will be uploaded on the photo album “Faces of Diversity” on the facebook page of the U.S. Embassy Zagreb, and after the event opening on February 6 screened in the gallery of the Fotoklub Zagreb.  The visitors of both venues will be able to see photos. One author will be awarded at the award ceremony that will be held on February 23 in the Fotoklub Zagreb. Winner will be announced on the U.S. Embassy website and Facebook pages for the US Embassy and Fotoklub Zagreb on February 23.
The prize will be awarded for the photo which best represents diversity and mutual respect, as selected by a panel from the U.S. Embassy, photo professionals, and leading arts organizations.
If you have questions on the contest, please address them to irczagreb@state.gov, subject: “Faces of Diversity Photo Contest.”

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država i Fotoklub Zagreb

 Lica raznolikosti

Izložba digitalne fotografije

4. siječnja -2. veljače, 2012.
Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država poziva učenike i studente da se prijave na izložbu pod nazivom “Lica raznolikosti“ organiziranu u suradnji s Fotoklubom Zagreb. Cilj je izložbe povećati svijest o ljudskim pravima, problemima manjina, različitim tipovima raznolikosti – spolne, vjerske, LGBT, etničke, jezične, dobne itd. koje postoje u hrvatskom društvu. Kroz izložbu, Veleposlanstvo poziva hrvatske učenike i studente da pokažu svoju priču o raznolikosti, jednakosti i pluralizmu.
Osnovne upute:
Hrvatski učenici i studenti
  1. dobne skupine od 14 do 18 godina, te
  2. dobne skupine  od 19- 23 godine.
Fotografije treba poslati Veleposlanstvu SADa na e-mail irczagreb@state.gov s naznakom „Faces of Diversity Exhibit“ u polju Subject. Fotografija mora biti u .jpg ili .jpeg formatu. Primat će se najviše tri fotografije od jednog autora. Svaki sudionik mora navesti osnovne informacije – ime , prezime, dob, školu ili sveučilište, telefon. Krajnji rok prijave je 2. veljače 2012. godine.
Prijavljene fotografije koje ne udovoljavaju zahtjevima Veleposlanstva SAD ili koje na drugi način sadrže zabranjene, neprikladne, nebitne ili kopirane sadržaje bit će diskvalificirane i uklonjene iz selekcije za prikazivanje i nagrađivanje.
Prijavljene fotografije bit će uvrštene u foto album “Faces of Diversity” koji se nalazi na facebook stranici Veleposlanstva SADa, te  nakon otvorenja, 6. veljače, bit će prikazane u galeriji Fotokluba Zagreb. Posjetitelji oba mjesta mogu pregledati prijavljene fotografije. Jedan autor će biti nagrađeni na svečanoj dodjeli koja će se održati 23 veljače u Fotoklubu Zagreb. Pobjednik će biti oglašen na web stranicama Veleposlanstva SADa i Fotokluba Zagreb, kao i na facebook stranici Veleposlanstva, 23. veljače, 2012.
Nagrada će se dodijeliti fotografiji koja najbolje predstavlja raznolikost i uzajamno uvažavanje, kako je odredila komisija koju čine predstavnici Veleposlanstva SADa, hrvatskih fotografskih profesionalaca i vodećih umjetničkih organizacija.
Ako imate dodatna pitanja vezana uz natječaj, molimo da se javite na e-mail irczagreb@state.gov s naslovom Faces of Diversity Photo Exhibit.

 

 

Priloženi dokumenti:
 Web,_Facebook_Faces_of_diversity.docx (31.84 KB)

Related posts

Podržite kampanju za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole

Iva Nekić

MATURANTI EKONOMSKOG SMJERA SREDNJE ŠKOLE OBROVAC U POSJETI ZAGREBAČKOJ BURZI

Iva Nekić

NA DANAŠNJI DAN – 20.STUDENOGA

Iva Nekić