Novosti

Foto natječaj “Sanjam grad”

Organizacijski odbor “Eko dana” Prirodoslovno-grafičke škole objavljuje poziv za prijavu za izložbu fotografija učenika osnovnih i srednjih škola Zadarske županije “Sanjam grad”, a koja će se održati od 24. travnja do 5. svibnja 2014. u prostorijama Prirodoslovno-grafičke škole i Kneževe palače.

 

PRAVILA NATJEČAJA

Fotografije za izložbu mogu poslati svi/e učenici/e osnovnih i srednjih škola Zadarske županije. Fotografije nam možete donijeti osobno u školu, poslati poštom ili elektroničkom poštom.

 1. Na natječaj svaki/a autor/ica šalje fotografiju minimalne veličine 3000×2000 piksela isključivo u elektronskom obliku u formatima TIFF ili JPEG.
 2. Na natječaj sudionici/e mogu slati fotografije samostalno ili preko svojih škola.
 3. Tema na koju se izrađuju fotografije: “SANJAM GRAD”.
 4. Svaki učenik ima pravo sudjelovanja s najviše 3 rada na zadanu temu (jedan rad može biti jedna fotografija ili niz fotografija prema osobnoj ideji autora). Na fotografiji (s prednje ili stražnje strane) nije dopušteno stavljanje nikakvog teksta (npr. nadnevka, potpisa autora, naziva škole i sl.).
 5. Ako fotografije šaljete poštom ili ih donosite osobno snimite ih na CD ili DVD i uz svaku fotografiju priložite ispunjenu sastavnicu koja se može naći na internetskim stranicama Prirodoslovno-grafičke škole (www.pgszd.hr). Adresa na koju se fotografije šalju je:

PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ŠKOLA
Perivoj V. Nazora 3
23000 Zadar
(s naznakom “Za izložbu fotografije”)

 1. Fotografije možete poslati i elektroničkom poštom na adresu pgszadar@gmail.com Šaljite jednu fotografiju po mailu i uz svaku fotografiju priložite ispunjenu sastavnicu koja se može naći na internetskim stranicama Prirodoslovno-grafičke škole.
 2. Pristigle fotografije pregledat će Prosudbeno povjerenstvo (činit će ga poznati zadarski fotografi) koje će izdvojiti fotografije za izložbu ocjenjujući cjelovitost fotografskog rada: ideju, originalnost, vizualno-likovnu vrijednost, kompoziciju, tehničku umješnost, kvalitetu prikaza zadane teme.
 3. O odabiru sudionika za izložbu Organizacijski odbor “Eko dana” obavijestit će pojedine škole najkasnije do 11. travnja 2014. godine. Odabrani radovi moći će se vidjeti na izložbi koja će se otvoriti 24. travnja 2014. godine u prostorijama Prirodoslovno-grafičke škole na kojoj će se podijeliti i nagrade.
 4. Rok za prijavu fotografija traje do 4. travnja 2014. godine (šalju li se radovi poštom, uzimat će se u obzir poštanski žig s tim nadnevkom). Fotografije koje stignu nakon završetka natječaja, ili ne ispune neke od zadanih uvjeta navedenih u prethodnim točkama, neće se uzimati u obzir.
 5. Najbolji radovi u obje konkurencije izložit će se i na prigodnoj izložbi koja će se upriličiti u Kneževoj palači.
 6. Organizator natječaja pridržava pravo reprodukcije fotografija u nekomercijalne svrhe bez prethodnog dopuštenja autora/ica fotografija. Materijali poslani na natječaj se ne vraćaju.
 7. Sudjelovanjem u ovom natječaju autori/ce fotografija prihvaćaju sva pravila koja je u natječaju naveo organizator.

​Najbolje radove čekaju nagrade u obje kategorije (jedna kategorija je za osnovne, a druga za srednje škole).
Za dodatne informacije možete se obratiti tajništvu Prirodoslovno-grafičke škole, tel. (023) 213-746 , fax: (023) 302-207 ili mail: ss-zadar-514@skole.t-com.hr

Imaš li fotoaparat, a uz to si i kreativan/na te imaš ideja – iskoristi priliku! Prijavi se!

Related posts

I Školske novine u našoj školi

Grga Brkić

Nastava po modelu A

karnel.ivisic

POPIS UDŽBENIKA

Jure Šoša