Javni poziv

JAVNI POZIV ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – PARTNERIMA U PROJEKTU „INKLUZIJA KORAK BLIŽE DRUŠTVU BEZ PREPREKA“

U sklopu projekta „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka“ prijavljenog na Otvoreni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“, broj poziva: UP.03.2.1.03. u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Zadarska županija s partnerima u projektu objavljuje

 JAVNI POZIV ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – PARTNERIMA U PROJEKTU „INKLUZIJA KORAK BLIŽE DRUŠTVU BEZ PREPREKA“

 

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje zainteresiranih osoba na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije – partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.

 

POMOĆNICI U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

 

Broj traženih osoba: 69 pomoćnika u nastavi

Mjesto rada: osnovne i srednje škole Zadarske županije – partneri u projektu

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – minimalno 20, maksimalno 40 sati tjedno/ puno radno vrijeme

Prijevoz na rad: u cijelosti

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017./2018.

 

UVJETI:

 • najmanje završena srednja stručna sprema,
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak,

 

Prednost će ostvariti kandidati koji imaju iskustvo u radu s djecom s teškoćama, koji su sudjelovali u edukacijama za pomoćnike u nastavi i s iskustvom u volontiranju.

Prilikom odabira kandidata vodit će se računa o mjestu prebivališta odnosno boravišta kandidata.

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar provest će postupak profesionalne selekcije s kandidatima koji zadovolje formalne uvjete natječaja.

 

Prije zapošljavanja, odabrani kandidati, dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati nakon selekcije pojedinog pomoćnika u nastavi.

 

S kandidatom izabranim za pomoćnika škole – partneri u projektu sklopit će Ugovor o radu na određeno vrijeme u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

U prijavi na poziv kandidat treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail), te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • zamolbu za posao u kojoj je potrebno navesti nazive škola za koje je kandidat zainteresiran za rad. U zamolbi obavezno navesti minimalno 1, a maksimalno 3 preferirane škole. Odabir preferirane škole ne isključuje mogućnost da kandidatu bude ponuđeno izvršavanje poslova pomoćnika u nekoj drugoj školi.
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • presliku osobne iskaznice,
 • životopis,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) – ne starije od 6 mjeseci
 • presliku potvrde ili uvjerenja o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi – kandidat prilaže ukoliko je završio edukaciju)

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su, prije sklapanja pisanog ugovora, dužni školi dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se na adresu

ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za društvene djelatnosti

Božidara Petranovića 8
23000 ZADAR

 

Prijave moraju biti u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačena napomena

„Prijava na Javni poziv – pomoćnici u nastavi“

 

Rok za podnošenje prijave je 18. kolovoza 2017. godine (za poštansku dostavu priznaju se sve prijave sa žigom pošte uključujući i 18. kolovoza 2017. godine)

Osobne prijave primaju se do istog datuma zaključno u 12:00 sati, na pisarnici Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar.

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju jednu Prijavu s traženom dokumentacijom, te u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

 

Javni poziv objavit će se na službenoj WEB stranici Zadarske županije (http://www.zadarska-zupanija.hr/www.pomocnici-zadarska.hr) i web stranicama škola partnera u projektu.

 

KLASA: 602-01/17-01/9

URBROJ: 2198/1-01-17-43

 

Zadar, 4. kolovoza 2017. godine

Popis škola partnera s kojima će, nakon selekcijskog postupka i Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju projekta, odabrani kandidati sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme, te broj potrebnih pomoćnika u nastavi po školi:

 

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA JASENICE

ULICA PETRA ZORANIĆA 2 MASLENICA, 23243 JASENICE- 1 POMOĆNIK

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA BENKOVAC

ANTUNA MIHANOVIĆA 21B, 23420 BENKOVAC – 6 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA FRANKA LISICE

POLAČA147, 23423 POLAČA – 1 POMOĆNIK

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RIBAR POSEDARJE

ŠPORTSKA 3, 23242 POSEDARJE – 4 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA ZEMUNIK

I. ULICA BR. 20, 23222 ZEMUNIK DONJI – 2 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA BIBINJE

GUMLA 3B, 23205 BIBINJE – 4POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 1, 23 211 PAKOŠTANE –3 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA STANKOVCI

STANKOVCI bb, 23422 STANKOVCI –4 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA BIOGRAD

DR. FRANJE TUĐMANA, 23210 BIOGRAD NA MORU- 1 POMOĆNIK

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA VALENTINA KLARINA PREKO

CESTA HRVATSKIH BRANITELJA 39 H, 23273 PREKO – 2 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA

IVANA PAVLA II 53, 23233 PRIVLAKA- 3 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆ PRIDRAGA

TRG STJEPANA RADIĆA 1, 23226 PRIDRAGA – 1 POMOĆNIK

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA LORINIJA SALI

SVETE MARIJE bb, 23281 SALI – 2 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA SVETOG FILIPA I JAKOVA

ULICA UČITELJICE KARMELE PELICARIĆ MARUŠIĆ 10, 23207 SV. FILIP I JAKOV – 3 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA ŠKARBNJA

PUT MARINOVACA 9, 23223 ŠKABRNJA- 2 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC

RAŽANAC X 9, 23248 RAŽANAC – 3 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA SUKOŠAN

JOSIPA PERIČIĆA 15, 23206 SUKOŠAN – 1 POMOĆNIK

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA POLIČNIK

ULICA DR. FRANJE TUĐMANA68, 23241 POLIČNIK – 2 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA STARIGRAD

JOSE DOKOZE 30, 23244 STARIGRAD PAKLENICA – 1 POMOĆNIK

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA PAG

ANTE STARČEVIĆA 12, 23250 PAG – 5 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA NIN

JURJA BARAKOVIĆA bb, 23232 NIN – 1 POMOĆNIK

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA OBROVAC

BANA JOSIPA JELAČIĆA 13, 23450 OBROVAC – 1 POMOĆNIK

 

 1. POLJOPRIVREDNA, PREHRAMBENA I VETERINARSKA ŠKOLA STANKA OŽANIĆA ZADAR

DR. FRANJE TUĐMANA bb, 23000 ZADAR – 7 POMOĆNIKA

 

 1. EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ZADAR

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 40, 23000 ZADAR – 1 POMOĆNIK

 

 1. HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 40, 23000 ZADAR – 1 POMOĆNIK

 

 1. PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ŠKOLA ZADAR

PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3, 23000 ZADAR – 2 POMOĆNIKA

 

 1. GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA

PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/2, 23000 ZADAR – 1 POMOĆNIK

 

 1. STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA

NIKOLE TESLE 9C, 23000 ZADAR – 2 POMOĆNIKA

 

 1. SREDNJA ŠKOLA OBROVAC

OBALA HRVATSKOG ČASNIKA SENADA ŽUPANA 17, 23450 OBROVAC – 1 POMOĆNIK

 

 1. ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/3, 23000 ZADAR – 1 POMOĆNIK

Related posts

Objava javnog poziva

Marta Bašić

JAVNI POZIV ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ILI STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – PARTNERIMA U PROJEKTU

Jure Šoša