Javni poziv

Objava javnog poziva

ŽUPAN

KLASA:   602-01/18-01/10
URBROJ: 2198/1-01-18-47

Zadar, 27. srpnja 2018. godine

 

U sklopu projekta „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka“ prijavljenog na Otvoreni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“, broj poziva: UP.03.2.1.03. u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ i  temeljem članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 07/17) Zadarska županija objavljuje

 JAVNI POZIV

ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA

POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – PARTNERIMA U PROJEKTU

 

Pozivom je predviđen odabir i zapošljavanje zainteresiranih osoba na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije – partnerima u projektu „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka“ i ostalim školama, koje nisu partneri u spomenutom projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije.

 

POMOĆNICI U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

 

Broj traženih osoba: 69 pomoćnika u nastavi

Mjesto rada: osnovne i srednje škole Zadarske županije – partneri u projektu

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – minimalno 20, maksimalno 40 sati tjedno/ puno radno vrijeme

Prijevoz na rad: u cijelosti

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018./2019.

 

UVJETI:

 • najmanje završena srednja stručna sprema,
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak,

 

Prednost će ostvariti kandidati koji imaju iskustvo u radu s djecom s teškoćama, koji su sudjelovali u edukacijama za pomoćnike u nastavi i s iskustvom u volontiranju.

Prilikom odabira kandidata vodit će se računa o mjestu prebivališta odnosno boravišta kandidata.

Odabrani kandidati, prije zapošljavanja, moraju imati potvrdu iz koje je vidljivo da su prošli program edukacije odnosno osposobljavanja za pomoćnike u nastavi u trajanju od minimalno 20 sati, a koja sadrži minimalne elemente dostupne na linku http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/UZP-PUN_SKP_faza-III_Izmijenjena-verzija_FINAL.pdf (str.20.).

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar, provest će postupak profesionalne selekcije s kandidatima koji zadovolje formalne uvjete natječaja.

S kandidatom izabranim za pomoćnika škole – partneri u projektu sklopit će Ugovor o radu na određeno vrijeme u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

U prijavi na poziv kandidat treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail), ime i prezime učenika s kojim je ranije radio i sve tražene priloge:

 

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • zamolbu za posao u kojoj je potrebno navesti nazive škola za koje je kandidat zainteresiran za rad. U zamolbi obavezno navesti minimalno 1, a maksimalno 3 preferirane škole. Odabir preferirane škole ne isključuje mogućnost da kandidatu bude ponuđeno izvršavanje poslova pomoćnika u nekoj drugoj školi.
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • presliku osobne iskaznice,
 • životopis,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) – ne starije od 6 mjeseci i
 • presliku potvrde ili uvjerenja o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi – kandidat prilaže ukoliko je završio edukaciju.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su, prije sklapanja pisanog ugovora, dužni školi dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se na adresu

ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport

Božidara Petranovića 8

23000 ZADAR

 

Prijave moraju biti u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačena napomena

„Prijava na Javni poziv – pomoćnici u nastavi“

 

Rok za podnošenje prijave je 7. kolovoza 2018. godine (za poštansku dostavu priznaju se sve prijave sa žigom pošte uključujući i 7. kolovoza 2018. godine).

Osobne prijave primaju se do istog datuma zaključno u 12:00 sati, na pisarnici Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju jednu Prijavu s traženom dokumentacijom, te u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Odabrani kandidati biti će usmeno i pismeno obaviješteni o odabiru i ostalim detaljima, a kandidati, koji do početka nastavne godine ne prime nikakvu obavijest nisu ušli u prvi krug odabira što ne isključuje mogućnost uvođenja u rad za vrijeme trajanja nastavne godine 2018./2019.

Zadarska županija zadržava pravo izmjene broja pomoćnika odnosno učenika zbog iskazivanja dodatnih potreba.

Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

 

Javni poziv objavit će se na službenoj WEB stranici Zadarske županije (http://www.zadarska-zupanija.hr/www.pomocnici-zadarska.hr) i web stranicama škola partnera u projektu.

 

                                                                                                                 ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis škola partnera s kojima će, nakon selekcijskog postupka i Odluke Ministarstva odabrani kandidati sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme, te broj potrebnih pomoćnika u nastavi po školi:

 

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA JASENICE

ULICA PETRA ZORANIĆA 2, MASLENICA, 23 243 JASENICE- 1 POMOĆNIK

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA BENKOVAC

ANTUNA MIHANOVIĆA 21 B, 23 420 BENKOVAC – 5 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA FRANKA LISICE

POLAČA147, 23 423 POLAČA – 1 POMOĆNIK

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RIBAR POSEDARJE

ŠPORTSKA 3, 23 242 POSEDARJE – 5 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA BIBINJE

GUMLA 3 B, 23 205 BIBINJE – 3POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 1, 23 211 PAKOŠTANE –3 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA STANKOVCI

STANKOVCI BB, 23 422 STANKOVCI –5 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA BIOGRAD

DR. FRANJE TUĐMANA, 23 210 BIOGRAD NA MORU- 3 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA VALENTINA KLARINA PREKO

CESTA HRVATSKIH BRANITELJA 39 H, 23 273 PREKO – 2 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA

IVANA PAVLA II 53, 23 233 PRIVLAKA- 2 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆ PRIDRAGA

TRG STJEPANA RADIĆA 1, 23 226 PRIDRAGA – 1 POMOĆNIK

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA LORINIJA SALI

SVETE MARIJE BB, 23 281 SALI – 2 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA SV. FILIPA I JAKOVA

ULICA UČITELJICE KARMELE PELICARIĆ MARUŠIĆ 10, 23 207 SV. FILIP I JAKOV – 4 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA ŠKARBNJA

PUT MARINOVACA 9, 23 223 ŠKABRNJA- 2 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC

RAŽANAC X 9, 23 248 RAŽANAC – 2 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA SUKOŠAN

JOSIPA PERIČIĆA 15, 23 206 SUKOŠAN – 1 POMOĆNIK

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA POLIČNIK

ULICA DR. FRANJE TUĐMANA68, 23 241 POLIČNIK – 2 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA STARIGRAD

JOSE DOKOZE 30, 23 244 STARIGRAD PAKLENICA – 1 POMOĆNIK

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA PAG

ANTE STARČEVIĆA 12, 23 250 PAG – 6 POMOĆNIKA

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA NIN

JURJA BARAKOVIĆA BB, 23 232 NIN – 1 POMOĆNIK

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA OBROVAC

BANA JOSIPA JELAČIĆA 13, 23 450 OBROVAC – 2 POMOĆNIKA

 

 1. POLJOPRIVREDNA, PREHRAMBENA I VETERINARSKA ŠKOLA STANKA OŽANIĆA ZADAR

DR. FRANJE TUĐMANA BB, 23 000 ZADAR – 7 POMOĆNIKA

 

 1. MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA

FRANJE TUĐMANA 24 H, 23 000 ZADAR – 1 POMOĆNIK

 

 1. PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ŠKOLA ZADAR

PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3, 23 000 ZADAR – 1 POMOĆNIK

 

 1. STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA

NIKOLE TESLE 9 C, 23 000 ZADAR – 4 POMOĆNIKA

 

 1. SREDNJA ŠKOLA OBROVAC

OBALA HRVATSKOG ČASNIKA SENADA ŽUPANA 17, 23 450 OBROVAC – 1 POMOĆNIK

 

 1. ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/3, 23 000 ZADAR – 1 POMOĆNIK

Related posts

JAVNI POZIV ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – PARTNERIMA U PROJEKTU „INKLUZIJA KORAK BLIŽE DRUŠTVU BEZ PREPREKA“

Grga Brkić

JAVNI POZIV ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ILI STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – PARTNERIMA U PROJEKTU

Jure Šoša