Novosti

Podržite kampanju za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole

Preuzeli smo: 
Podržite kampanju za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole 
Tiskovna konferencija održana u utorak 15. travnja u 11.00 sati u prostorijama Zelene akcije, Frankopanska 1, Zagreb.

 

U demokratskim društvima država je dužna osigurati i omogućiti svakom građaninu i građanki upoznavanje svojih prava i odgovornosti te razvijanje vještine i sposobnosti za kompetentno sudjelovanje u društvenoj zajednici, a instrument koji države s razvijenijim demokratskim društvima diljem svijeta primjenjuju jest uvođenje sadržaja iz područja odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u formalno obrazovanje.

Istraživanje Centra za ljudska prava Demokracija i ljudska prava u osnovnim školama – teorija i praksa (2009.) potvrdilo je kako poznavanje vlastitih prava i odgovornosti te razvijene vještine komunikacije i nenasilnog rješavanja sukoba, i učenici i roditelji vide kao najznačajnije ciljeve školovanja.

U Hrvatskoj je 1999. godine donesen Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo koji se uglavnom provodio kroz projekte i izvannastavne aktivnosti te nije svim učenicima osigurao razvoj građanske kompetencije niti je bio dostupan svim učenicima. U školskoj godini 2012./13. u dvanaest  je škola eksperimentalno uveden Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja koji uključuje šest dimenzija: ljudskopravnu, političku, društvenu, (inter)kulturalnu, ekološku i gospodarsku, a usmjeren je na stjecanje znanja, kao i razvijanje vještina i stavova.

Rezultati istraživanja eksperimentalne provedbe građanskog odgoja i obrazovanja pokazuju kako mladi ne posjeduju dovoljno znanja i vještina iz područja ljudskih prava, politike i političkih procesa, kao ni osnovna znanja o demokraciji i demokratskim procesima. Politika i gospodarstvo, kao predmet, sadrži dio tih sadržaja koji se tiču političke i gospodarske dimenzije no, kao što nam istraživanja i pokazuju, ne razvija u dovoljnoj mjeri mlade kao aktivne i odgovorne građane koji sudjeluju u svojim zajednicama.

Kurikulum građanskog odgoja treba sustavno i kvalitetno uvesti u sve škole kroz međupredmetni sadržaj, a za pojedine dobne skupine i kao zaseban predmet.

Uporedo sa najavljenom javnom raspravom o Nastavnom planu i programu provedbe Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja, GOOD Inicijativa će u narednih mjesec dana provoditi medijsku i kampanju putem društvenih mreža.

Related posts

“Lucijina priča” na zabavan način posvjestila ozbiljna pitanja

Iva Nekić

ZŠEM se predstavio našim učenicima

Iva Nekić

Svjetski dan sporta

Jure Šoša