Novosti

Rang lista upisanih učenika

Rang lista upisanih učenika

 

 

Srednja škola Obrovac
Rang lista upisanih učenika u prvi razred smjer- gimnazija za školsku godinu 2012./2013.
Red broj Ime Prezime
1. Martina Šoša
2. Šime Bašić
3. Iva Župan
4. Lucija Josić
5. Lucija Jurjević
6. Fabian Valentin Brnada
7. Matej Ević
8. Josip Venutti
9. Filip Nediljko Karamarko
10. Marija Marić
Rang lista upisanih učenika u prvi razred smjer- ekonomist za školsku godinu 2012./2013.
Red broj Ime Prezime
1. Ivana Župan
2. Roko Anić
3. Duje Laušić
4. Mario Tot
5. Lucija Brkić
6. Marko Šimurina
7. Tea Karamarko
8. Antonija Vukušić
9. Frane Jurjević
Srednja škola Obrovac
Popis upisanih učenika u prvi razred smjer- prodavač za školsku godinu 2012./2013.
Red broj Ime Prezime
1. Valentina Majstorović
2. Nikolina Miljanić
3. Vlatka Strmota
Popis upisanih učenika u prvi razred smjer- strojarstvo za školsku godinu 2012./2013.
Red broj Ime Prezime
1. Ante Baričević
2. Milan Oluić
3. Jurica Vrkić

 

 

Related posts

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.

Matej Kolesarić

Kalendar školske godine 2010./2011.

Marta Bašić

Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole za školsku godinu 2021./2022.

karnel.ivisic